Αν μας αναθέσετε «δημιουργικό»:

  • Nα διαβάζετε αργά και προσεκτικά τo προς διόρθωση δοκίμιο και να το παραλληλίζετε με το χειρόγραφό σας, για την αποφυγή του κινδύνου παράλειψης στίχων ή και παραγράφου. Επειδή η πληκτρολόγηση και η διόρθωση των κειμένων γίνονται από το χειριστή «μηχανικά», να γνωρίζετε ότι μπορούν να γίνουν λάθη και στα αυτονόητα. Η ευθύνη για παράλειψη διορθώσεων βαρύνει αποκλειστικά τον διορθωτή και όχι εμάς.
  • Το χειρόγραφο, η πρόχειρη ηλεκτρονική (word, power point κλπ.), ή η φυσική μακέτα που φέρνει ο πελάτης, δεν αποτελούν δοκίμιο παραλληλισμού και σύγκρισης. Αλλά μόνο το τελικό δοκίμιο που παράγεται από το ατελιέ της εταιρείας. Εξαιρούνται τα κλειστά αρχεία που συνοδεύονται από ψηφιακό ή αναλογικό δοκίμιο. Ειδικά στον τομέα της εκτύπωσης, χρωματικό δοκίμιο αποτελεί μόνο ένα πιστοποιημένο δοκίμιο και όχι απλές εκτυπώσεις laser, inkjet κλπ.
  • Για να δοθεί το «τυπωθήτω» πρέπει να υπογράφετε το τελικό δοκίμιο πριν την παράδοση στο ατελιέ ή να το αποστέλλετε ηλεκτρονικά με e-mail.
  • Η εμπειρία έχει δείξει ότι οι τηλεφωνικές επιβεβαιώσεις (της τελευταίας στιγμής) είναι επισφαλείς!

Αν μας δώσετε κλειστά αρχεία pdf προς εκτύπωση: