Skip to content →

Μάρτιος 2019

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για την ΑΚΡΕΜΩΝ Εκτυπωτική η ασφάλεια και ο σεβασμός των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας έχει πρωταρχική σημασία, αν και κατά κύριο λόγο απευθυνόμαστε σε εταιρικούς πελάτες οι οποίοι δεν εντάσσονται στις προβλέψεις του σχετικού κανονισμού. Λαμβάνουμε όμως, τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο.

Η εταιρεία ΑΚΡΕΜΩΝ Εκτυπωτική ΜΟΝ ΙΚΕ με έδρα την Νέα Μάκρη, Λεωφ. Μαραθώνος 215, email: office@akremon.com, τηλ.: 22 9494 0245, website: www.akremon.com όπως νόμιμα εκπροσωπείται, ενημερώνει ότι, για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των πελατών της σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων επεξεργαζόμαστε;

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε, δηλαδή, το ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ταχυδρομικός κώδικας, νομός, πόλη, περιοχή, χώρα, σταθερό ή κινητό τηλέφωνο, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ, επάγγελμα, τα επεξεργαζόμαστε μόνο όταν έχουμε νόμιμο λόγο να το κάνουμε.

Κατά την πλοήγηση στον ιστότοπό μας συγκεντρώνονται μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών χρησιμοποιώντας τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων πρωτοκόλλου (IP) και άλλα παρόμοια όπως αυτά προκύπτουν από την επικοινωνία του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης (web browser) με τον εξυπηρετητή (server). Τα μη προσωπικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης ιστού (web browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τον παροχέα διαδικτυακών υπηρεσιών (ISP) και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους.

Ποιοι είναι οι νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;

 • η παροχή των υπηρεσιών που μας αναθέτετε και επιθυμείτε να λάβετε από εμάς, όπως για παράδειγμα η εκτύπωση προϊόντων (π.χ. εκτύπωση καρτών, προσκλητηρίων ή εντύπων) και κατά συνέπεια η εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων στο πλαίσιο αυτό,
 • η διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων, τόσο των δικών σας όσο και των δικών μας. Έτσι, χρησιμοποιούμε κλειστό κύκλωμα βιντεοεπιτήρησης και κάμερες ασφαλείας προκειμένου να είμαστε σε θέση να προστατεύουμε την ασφάλεια φυσικών προσώπων, υλικών, εγκαταστάσεων,
 • η συμμόρφωση με υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόμο, όπως κανονιστική συμμόρφωση για φορολογικούς σκοπούς,
 • η συγκατάθεση που παρέχετε, υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο, προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις για προϊόντα, υπηρεσίες, προσφορές κλπ. της ΑΚΡΕΜΩΝ Εκτυπωτική.

Πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας;

 • Εκτέλεση Παραγγελίας. Προσωπικά δεδομένα συλλέγονται για την ταυτοποίηση του πελάτη και την επικοινωνία μαζί του σε περίπτωση συμβατικής ή προσυμβατικής σχέσης. Για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας μπορεί να σας ζητηθούν περισσότερα στοιχεία, ωστόσο θα είναι τα ελάχιστα για τη σύναψη, παρακολούθηση της εξέλιξης και ομαλής εκτέλεση της σύμβασης. Τα στοιχεία αυτά θα ζητηθούν κατά τη συμπλήρωση της παραγγελίας και όπου είναι απαραίτητο ίσως θα πρέπει να μας δηλώσετε και ορισμένα επιπρόσθετα στοιχεία, όπως πληροφορίες για τον τρόπο πληρωμής, διαφορετική διεύθυνση αποστολής προϊόντων (προαιρετικά), στοιχεία για την έκδοση τιμολογίου (ΑΦΜ, ΔΟΥ, επάγγελμα, επωνυμία).
 • Aποστολή ενημερωτικού και διαφημιστικού υλικού. Θέλοντας να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται, ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή ενημερώσεων, εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο.
 • Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών – Κριτικές – Βαθμολογίες. Τα δεδομένα που συλλέγουμε ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για συμμετοχή σας σε Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών, εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο. Η Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών σήμερα πραγματοποιείται μέσω μιας βαθμολογίας ή κριτικής στα κοινωνικά δίκτυα ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email) που θα σας αποσταλεί για το σκοπό αυτό. Αν κάποια κριτική περιέχει υβριστικό περιεχόμενο, προσβλητικά σχόλια, προσωπικά στοιχεία, αποτελεί αρνητική διαφήμιση κ.α., η ΑΚΡΕΜΩΝ Εκτυπωτική διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη δημοσίευσή της. Οι κριτικές και τα σχόλια των χρηστών, αποτελούν προσωπικές απόψεις και γνώμες των ίδιων των χρηστών και δεν εκφράζουν απαραίτητα τις απόψεις της ΑΚΡΕΜΩΝ Εκτυπωτική, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε από τις απόψεις αυτές.
 • Διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων μας και την προστασία προσώπων και αγαθών. Χρησιμοποιούμε κλειστό κύκλωμα βιντεοεπιτήρησης και κάμερες ασφαλείας προκειμένου να είμαστε σε θέση να προστατεύουμε την ασφάλεια φυσικών προσώπων, υλικών, εγκαταστάσεων.
 • Τα μη προσωπικά στοιχεία κατά την πλοήγησή σας στον ιστότοπό μας, μας επιτρέπουν να εξατομικεύουμε την διαδικτυακή σας εμπειρία, να βελτιώνουμε την απόδοση, τη χρηστικότητα και αποτελεσματικότητα της διαδικτυακής παρουσίας της ΑΚΡΕΜΩΝ Εκτυπωτική και να αποτιμάμε την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων προώθησης (marketing) των υπηρεσιών μας. Τα δεδομένα αυτά συνήθως χρησιμοποιούνται σε συγκεντρωτική μορφή προκειμένου να πραγματοποιηθεί ανάλυση των τάσεων και της απόδοσης του ιστότοπου.

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας;

Οι υπάλληλοι της Εταιρείας, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την διαχείριση, λειτουργία και εκτέλεση της σύμβασης, οι οποίοι οφείλουν να τηρούν το νομοθετικό πλαίσιο.

Η ΑΚΡΕΜΩΝ Εκτυπωτική δεν διαθέτει προς πώληση και δεν διαβιβάζει σε τρίτες εταιρείες προς επεξεργασία, τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Βέβαια, στα πλαίσια της ολοκλήρωσης μιας παραγγελίας κάποια από τα δεδομένα αυτά μεταφέρονται σε συνεργαζόμενες εταιρείες. Ως εκ τούτου, μεταφέρονται σε μεταφορικές εταιρείες για τη μεταφορά και παράδοση των αγαθών σας. Οι μεταφορικές εταιρείες ενδέχεται να επικοινωνήσουν μαζί σας για να ζητήσουν διευκρινήσεις αλλά και να σας ενημερώσουν για την παράδοση των προϊόντων σας.

Τέλος, τα δεδομένα μεταβιβάζονται κατά την εκτέλεση πληρωμής σε παρόχους πληρωμών (Viva Payments). Εμείς από την πλευρά μας χρησιμοποιούμε υψηλά συστήματα ασφαλείας για αποφυγή διαρροής των στοιχείων από κακόβουλα συστήματα.

Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:

 • Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.
 • Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.
 • Για τους σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η ΑΚΡΕΜΩΝ Εκτυπωτική εφαρμόζει τα πλέον κατάλληλα και ενδεδειγμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε, δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα;

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την ΑΚΡΕΜΩΝ Εκτυπωτική μπορεί να πληροφορηθεί για τα προσωπικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί και τον αφορούν, το είδος και το χρονικό διάστημα της επεξεργασίας των δεδομένων, τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους αποδέκτες αυτών.

 • Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα για πρόσβαση, σύμφωνα με τα ανωτέρω, διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και για φορητότητα ή περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να επικοινωνήσετε γραπτώς μαζί μας στο email: office@akremon.com. Εμείς θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί κατά εξήντα (60) επιπλέον ημέρες λόγω πολυπλοκότητας ή μεγάλου αριθμού αιτημάτων. Προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά αιτήματα, κατά την έννοια του άρθρου 12 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, δεν θα ικανοποιούνται.

 • Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ. Έχετε δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εάν κρίνετε ότι θίγονται με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματα και οι ελευθερίες σας από την επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν.

Η ΑΚΡΕΜΩΝ Εκτυπωτική μπορεί να τροποποιεί περιοδικά την παρούσα Δήλωση, ώστε αυτή να απεικονίζει τις πρόσφατες πρακτικές απορρήτου μας. Όταν τυχόν προβούμε σε αλλαγές, θα καταγράφουμε την ημερομηνία τροποποίησης ή αναθεώρησης στην αρχή αυτής της σελίδας. Σας ενθαρρύνουμε να μελετάτε κατά περιόδους την παρούσα Δήλωση προκειμένου να ενημερώνεστε για τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.