ἀκρεμὼν:

[451] Κώμου μὲν αὐτὸν τοῦδ’ ἀπαλλάξαι, λέγων
ὡς οὐ Κύκλωψι πῶμα χρὴ δοῦναι τόδε,
μόνον δ’ ἔχοντα βίοτον ἡδέως ἄγειν.
Ὅταν δ’ ὑπνώσσῃ Βακχίου νικώμενος,
[455] ἀκρεμὼν ἐλαίας ἔστιν ἐν δόμοισί τις,
ὃν φασγάνῳ τῷδ’ ἐξαποξύνας ἄκρον
ἐς πῦρ καθήσω· κᾆθ’ ὅταν κεκαυμένον
ἴδω νιν, ἄρας θερμὸν ἐς μέσην βαλῶ
Κύκλωπος ὄψιν ὄμμα τ’ ἐκτήξω πυρί.

Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι για την δική σας εξυπηρέτηση θα λειτουργήσουμε από 8 έως 12 Αυγούστου με προσωπικό ασφαλείας,
ενώ από 13 έως 28 Αυγούστου θα είμαστε κλειστά λόγω καλοκαιρινών διακοπών.
Στις 29/8 θα είμαστε πάλι κοντά σας!
Καλές Διακοπές σε όλους!!!

Call Now Button