Με εμπειρία πλέον των τριάντα ετών στον χώρο των εκτυπώσεων, συνεχίζουμε να προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες έντυπης επικοινωνίας. Στόχος μας να εκτυπώνουμε σωστά προϊόντα, χωρίς να αυξάνουμε το κόστος. Ταυτόχρονα προσπαθούμε να βελτιώνουμε την ποιότητα, δίνοντας προσοχή στη γνώμη και τις υποδείξεις των πελατών μας.

Ποια είναι η σημασία της λέξης ἀκρεμὼν στο διακριτικό τίτλο της εταιρείας μας;