Λεωφ Μαραθώνος 215, Νέα Μάκρη
Τηλ.: 22 9494 0245
   
   
           
   
   
   
   
   
   

 

Είναι το τμήμα στο οποίο η ιδέα σας αρχίζει να παίρνει
«σάρκα και οστά».

Μερικές ιδέες, κάποιες σκόρπιες λέξεις σε ένα χαρτί
αρχίζουν και διαμορφώνονται σε έντυπο.

• Δημιουργικό - Μακέτα

• Εταιρική Ταυτότητα
(κάρτα, φάκελο, επιστολόχαρτο, folder)

• Επεξεργασία εικόνας
(διαχωρισμοί, ενθέσεις, ξεγυρίσματα)