Λεωφ Μαραθώνος 215, Νέα Μάκρη
Τηλ.: 22 9494 0245
   
   
           
   
   
   
   
   
   

 

Δραστηριοποιούμαστε στο κλάδο των Γραφικών Τεχνών
από το 1991, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες έντυπης επικοινωνίας.
Στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς και σε ένα χώρο
που εξελίσσεται αλματωδώς, εμείς ανταποκρινομαστε με τον επαγγελματισμό,
την τεχνογνωσία, την εφαρμογή τεχνολογίας αιχμής.

Αρχές είναι:

Να ικανοποιούμε τις απαιτήσεις των πελατών μας
με αξιόπιστες μεθόδους

Να προσφέρουμε σωστά προϊόντα και υπηρεσίες
χωρίς να αυξάνουμε το κόστος.

Να βελτιώνουμε συνεχώς την ποιότητα των προϊόντων
και των υπηρεσιών που προσφέρουμε, αξιοποιώντας
τη γνώμη και τις υποδείξεις των πελατών μας.